Cửa lưới chống muỗi xếp gấp Zipooh

Cửa lưới chống muỗi xếp gấp Zipooh

Cửa lưới chống muỗi dạng xếp lùa với ưu điểm xếp gọn khi không dùng, kéo trượt dễ dàng.

Cửa lưới chống muỗi xếp gấp Side Fix

Cửa lưới chống muỗi xếp gấp Side Fix

Điểm hay của Metaco Pleat Net (Side fix) cho cửa sổ là bạn có thể đóng nó lại khi cần thiết và có thể cất khi không sử dụng.

Cửa lưới chống muỗi xếp gấp Caterpillar 2

Cửa lưới chống muỗi xếp gấp Caterpillar 2

Caterpillar 2 là loại cửa xếp gấp dành cho cả cửa đi và cửa sổ. Cửa có lưới được đan dệt một cách khéo léo, tinh tế theo kiểu nan quạt.

Cửa lưới cuộn ngang Tenpooh

Cửa lưới cuộn ngang Tenpooh

Tenpooh là loại cửa lưới chống côn trùng có thể thu vào và mở ra dùng cho cửa ra vào với khả năng vận hành “đóng và mở” êm ái.